Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 410 Stolpersteine gelegd op 139 locaties.                        

De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2024 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.
                                                       

Zie voor de planning de agenda.