Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 374 Stolpersteine gelegd op 127 locaties.                        

De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2023 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.
Zie voor de planning de agenda.