Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 391 Stolpersteine gelegd op 133 locaties.                        

De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2023 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.
                                                       

Zie voor de planning de agenda.