Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 355 Stolpersteine gelegd op 122 locaties.                        

De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2022 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.
Zie voor de planning de agenda.