Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 301 Stolpersteine gelegd op 107 locaties.
De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2021 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.
Zie voor de planning de agenda.