Stolpersteine Zwolle
Onthullingen

Inmiddels zijn 384 Stolpersteine gelegd op 131 locaties.                        

De verslagen van de onthullingen in de jaren 2014 tot en met 2023 treft u nu aan onder het desbetreffende jaar.

Het verslag van de onthulling van 23.06.2023 volgt zo spoedig mogelijk.                                                                                 
Zie voor de planning de agenda.