Stolpersteine Zwolle
Steun ons

Bij het herdenken van vermoorde joodse medeburgers in de openbare ruimte zijn velen betrokken. Iedereen die zich op enigerlei wijze betrokken of geraakt voelt kan het project steunen.

In de eerste plaats gaat het daarbij uiteraard om nabestaanden of (verre) familieleden van de Holocaustslachtoffers. Maar ook de huidige bewoners en/of eigenaren van de huizen waar destijds joodse Zwollenaren woonden, voelen wellicht een bijzondere betrokkenheid. 

Sponsoring en giften

Het project, waarvoor een bedrag van naar schatting € 75.000 nodig is, is financieel afhankelijk van sponsoring en giften. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, variërend van een eenmalige of structurele bijdrage tot sponsoring van een steen op een bepaald adres of op naam van een specifieke steen of familie. De 'all-in- kostprijs' per Stolperstein bedraagt € 150. Bijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer NL43 RABO 0369.5486.20 ten name van de Stichting Zwolse Stolpersteine, onder vermelding van 'Stolpersteine', met eventueel een adres, een naam of een nader omschreven doel.
Onze internationale BIC (Swift)-code is: RABONL2U. Is een BIC met elf tekens vereist? Voer dan RABONL2UXXX in. Bij de BIC (SWIFT)-code van de Rabobank hoort als adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht.

Wij nodigen buurtverenigingen, scholen, kerken, bedrijven, serviceclubs, fondsen, et cetera graag uit het project te steunen. Ter dekking van de facilitaire verwelkomen wij ook graag bijdragen in natura (uren vrijwilligerswerk, drukkosten, catering et cetera).

De Stichting Zwolse Stolpersteine heeft de culturele ANBI-status verworven, wat betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor nadere informatie en/of suggesties kunnen belangstellenden contact opnemen met een van de bestuursleden. 

De activiteiten van de Stichting Zwolse Stolpersteine zijn mogelijk dankzij bijdragen van organisaties/bedrijven en van particulieren.