Stolpersteine Zwolle


Drie Stolpersteine onthuld op 8 oktober 2021 - 8- 10- 2021

Op vrijdagmiddag 8 oktober hebben nabestaanden Hans Davidson en lid van de raad van bestuur Janine Noordhuis op het terrein van zorgcentrum Zandhove drie Stolpersteine onthuld voor het gezin Rudelsheim-Davidson.

Siegfried (Sieg) Leo Rudelsheim is geboren te Hoog Zuthem op 20 oktober 1907 en stierf, vlak voor de bevrijding, op 23 april 1945 in Mauthausen. Zijn vrouw Betje (Bep) Davidson, geboren te Zwolle op 17 oktober 1911 en hun dochtertje Hendrika, eveneens geboren in Zwolle op 16 maart 1938, kwamen om in de gaskamers van Auschwitz op 6 oktober 1944. Het gezin bewoonde een inmiddels niet meer bestaand tuinhuis op het landgoed Zandhove, toenmalig adres Hoog Zuthem C5. Siegfried verdiende de kost als handelsreiziger, Betje beheerde de stoffenwinkel van haar moeder in de Roggenstraat 9. In haar welkomstwoord verwoordde Janine Noordhuis de bijzondere band die het huidige Zandhove voelt met het gezin Rudelsheim vanuit de kernwaarde van zorgcentrum: respect, zorg en veiligheid voor mensen die daaraan behoefte hebben. Juist daaraan heeft het de Joodse medeburgers destijds ontbroken. Hans Davidson verhaalde over het weinige dat we van de levensgeschiedenis van Siegfried, Betje en Hendrika weten. Het is bizar dat we juist over hun deportatie nog het meest gedetailleerd zijn geïnformeerd. Daarnaast wees hij erop dat de bezetter in Nederland de Jodenvervolging mede zo succesvol kon uitvoeren vanwege de overwegend passieve houding van de niet-Joodse Nederlanders. Natuurlijk, verzet en hulp aan Joden was gevaarlijk. Daarom verdienen de onderduikgevers alle waardering en respect. In de actualiteit is de onverschilligheid en tolerantie ten opzichte van de vele vormen van discriminatie en haat zeker niet minder geworden, aldus Hans Davidson. Het is dé opgave van deze tijd daar tegenin te gaan.

Lees hier de toespraak van Hans Davidson.

     Betje Rudelsheim-Davidson
Trouwfoto Siegfried en Betje             Betje Rudelsheim-Davidson

Onthulling Stolpersteine     Hans en Janine bij Stolpersteine     Stolpersteine Hollewandsweg 17
Onthulling Stolpersteine                   Hans en Janine bij Stolpersteine         Stolpersteine Hollewandsweg 17
Hollewandsweg                                                                                                        

De foto's zijn gemaakt door: Wim de Ruiter en Tanja van den Berg.