Stolpersteine Zwolle


Tien Stolpersteine onthuld op 30 maart 2016 - 30- 3- 2016

In hun eenvoudige valies paste precies 
wat zij mochten meenemen van hun schamele bezit.
De rest zou, zeiden ze, worden nagestuurd.

De deur sloeg zacht achter hun ruggen dicht;
De buurt keek hen onnozel na.
Er volgde een eindeloze enkele reis van hot naar 
haar, dachten ze zelf, maar voor elke wagon
lag het eindstation vast, administratief bepaald.
Zij waren geen mensen meer, misschien nog 
ruggen, maar zeker nummers met ten slotte
een datum van overlijden.

Met deze woorden van stadsdichter Jan van den Boom uit Oss onthulde het echtpaar Raaijmakers, huidige bewoners van de Hagelstraat 15A, Stolpersteine voor de zussen Aaltje, Rika en Marianne Norden en hun pleegkind Elisabeth Sanders

Hans Davidson herdacht zijn grootouders Daniël Jakobs en Sophia Jakobs-Cohen en zijn tante Betje Wijnberg-Jakobs voor de Grote Markt 8. 'Vandaag gedenken wij drie mensen met een monument, dat terugkijkt op het verleden maar ook relevant is voor het heden en de toekomst.'Hij waarschuwde nadrukkelijk voor de gevaren van intolerantie, discriminatie en opkomend antisemitisme in onze samenleving.

Sippora Stibbe haalde op de plek van de voormalige bakkerij van David Spanjar en Blomme Spanjar-Cohen en hun (schoon)broer Henri Spanjar, hoek Praubstraat-Grote Kerkplein, jeugdherinneringen op aan het verdwenen Joodse leven in de Praubstraat. 

Lees hier de toespraak van B.J. Davidson
Lees hier de toespraak van A.J.M. Raaijmakers

Foto's: Ineke Walrave