Stolpersteine Zwolle
Onderzoek

Wetenschappelijk historisch en administratief onderzoek moet waarborgen dat biografische gegevens van slachtoffers van de Holocaust en adresgegevens volledig en historisch juist zijn. 

En ook dat eventuele nabestaanden of familieleden achterhaald en geïnformeerd zijn, zodat zij kunnen worden uitgenodigd bij de onthulling van de stenen. Huidige bewoners en/of eigenaren moeten eveneens worden geïnformeerd en uitgenodigd. 

De slachtofferlijst in: David Stibbe, Jaap Hagedoorn (red.), Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945 (Zwolle, 1995), vormt het uitgangspunt voor de lijst van omgekomenen. Voor het achterhalen van nabestaanden of familieleden is het databestand van Mirjam Kan van groot belang. Huidige bewoners en/of eigenaren worden benaderd, primair uitgaande van de adressen, secundair door persoonlijk bezoek of - indien toegestaan - administratieve hulp vanuit de gemeente of het kadaster.

Historische organisaties als Collectie Overijssel, de Zwolse Historische VerenigingHerinneringscentrum Kamp Westerbork et cetera en websites als www.joodszwolle.nl kunnen een rol spelen bij het historisch onderzoek, alsmede de opslag van data en mogelijk ook de presentatie van biografische gegevens.

Het onderzoek kan ook van belang zijn voor de verdere geschiedschrijving over joods Zwolle. 

Foto: Collectie Overijssel, Van Wevelinkhovenstraat (geen nummer), Zwolle.