Stolpersteine Zwolle
Medewerkers

Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: Jaap Hagedoorn (voorzitter), Piet den Otter (secretaris), Martin Hemmink (penningmeester), Tanja van den Berg en Joukje Jurjens..

Naast bestuursleden kent de Stichting andere vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Momenteel zijn dit: Wim Huijsmans (historisch onderzoek Collectie Overijssel), Jan la Faille (website), José Martin (informatie uit Herinneringscentrum Westerbork), Peter Riemersma (historisch onderzoek Duitse vluchtelingen), Wim de Ruiter (huizenonderzoek, content Struikelstenen Gids) Liezekee de Vos (opsporen van na- en naastbestaanden), Ineke Walrave (fotografie) en Nikki Wilmink (Facebook).


In memoriam Wieske Veldhuis (1961-2020)  

Op 24 oktober 2020 overleed onze vrijwilligster Wieske Veldhuis aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Wieske onthulde in september 2016 aan het Rodetorenplein een Stolperstein voor Levie Vomberg, de Joodse handelaar die vee kocht bij haar opa. Nadien bleef zij nauw betrokken bij de Zwolse Stolpersteine. Naast fotografie bij onthullingen deed zij historisch onderzoek en spoorde zij nabestaanden op. Haar drijfveer was het levend houden van de herinnering aan de Joodse mannen, vrouwen en kinderen die in de Holocaust ten onder gingen. Wieske was een behulpzame en sociaal voelende collega. ‘Hold hands everybody’ was haar veelzeggende afscheidsgroet.