Stolpersteine Zwolle
Slachtofferlijst

In de slachtofferlijsten onderaan deze pagina vindt u de personalia en woonadressen van de Joodse Zwollenaren die in de Holocaust ten onder gingen.

Uitgangspunt voor dit overzicht is het in 1995 onder redactie van David Stibbe en Jaap Hagedoorn verschenen Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945. Het Herinneringsboek vermeldt de naam, geboorteplaats en -datum, overlijdensplaats en - datum (tussen mei 1940 en mei 1945), de doodsoorzaak, het beroep, het woonadres en de nationaliteit van 805 personen. Zij vormden het Joodse volksdeel in Zwolle bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Onder hen 121 merendeels Duits-Joodse vluchtelingen.

Foto: Mozes Caneel, geboren in Zwolle op 11 april 1938 en vermoord in Sobibor op 30 april 1943. Hij woonde met zijn ouders Salomon Caneel en Carolina Caneel Bamberg aan de Vispoortenplas 10.

Stolpersteine worden gelegd voor het laatste vrijwillig bewoonde adres. Na het begin van de deportaties in de tweede helft van 1942 worden veel Joodse gezinnen gedwongen te verhuizen. Medio 1942 hebben de Nederlandse gemeenten in opdracht van de bezetter een Liste über in der Gemeinde …..Wohnhaften Jüdischen Personen (na openen het bestand inzoomen om te kunnen lezen) samengesteld. Evenals het Digitaal Joods Monument gaan wij er van uit dat deze lijst vaak de laatste vrijwillig bewoonde adressen weergeeft. Uiteraard tenzij onderzoek anders uitwijst. Zo zijn er ook in Zwolle eerdere confiscaties bekend van Joods onroerend goed ten behoeve van Duitse instanties. 

Vergelijking van het Herdenkingsboek met het Digitaal Joods Monument of de lijst uit 1942 leverde een aantal verschillen op. In die gevallen is nader onderzoek verricht. Zie hierover het artikel Stolpersteine in Zwolle - Voor wie en op welk adres?

De slachtofferlijst telt 452 personen voor wie in Zwolle Stolpersteine worden gelegd. In een aparte lijst zijn 46 personen opgenomen, die volgens het Herdenkingsboek in Zwolle woonden, maar om uiteenlopende redenen vóór medio 1942 naar elders verhuisd waren. Twee personen konden vooralsnog op geen enkele wijze getraceerd worden. Eén persoon van wie was aangenomen dat zij op een onbekende datum in Midden-Europa was omgekomen, bleek de oorlog gelukkig te hebben overleefd. Bij één persoon was helaas het omgekeerde het geval. 

Vermeld zijn de vroegere woonadressen. Deze komen door afbraak, nieuwbouw of nummerwijziging niet altijd overeen met de huidige adressen. Onderzoek hiernaar loopt nog. 

Wij zoeken informatie over de slachtoffers en hun eventuele nabestaanden. Beschikt u over foto's of andere informatie, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen via info@stolpersteine-zwolle.nl.

Hieronder kunt u de slachtofferlijsten downloaden.