Stolpersteine Zwolle
Medewerkers

Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: Jaap Hagedoorn (voorzitter), Piet den Otter (secretaris), Martin Hemmink (penningmeester) en Felicia van der Maden (lid).

Naast bestuursleden kent de Stichting andere vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Momenteel zijn dit: Marco Groen (opsporen van nabestaanden en andere familieleden), Paul Harmens (informatie vanuit de Stichting Zwolle 1940-1945), Wim Huijsmans (historisch onderzoek), José Martin (informatie vanuit het Herinneringscentrum Westerbork), Ineke Mulder (website, pr en communicatie) en Ineke Walrave (fotografie).